————————————
EN (English)
————————————
  Hello, envs.net! I am Gamliel Fishkin, former poet, former
  cinema actor, a bit programmer, somewhat system administrator
  (sysadmin). I understand three languages: Russian, Esperanto and
  somewhat English.
  You can know more about me at my personal site:
——————————————
EO (Esperanto)
——————————————
  Saluton, envs.net! Mi estas Gamliel Fiŝkin, eksa poeto, eksa
  filmaktoro, iomete programisto, iugrade sistema administranto
  (sisadmino). Mi komprenas tri lingvojn: la rusan, Esperanton kaj
  iugrade la anglan.
  Vi povas ekscii pli pri mi ĉe mia persona retejo:
————————————
RU (русский)
————————————
  Привет, envs.net! Я Гамлиэль Фишкин,  бывший поэт, бывший
  киноактёр, немного программист, в некоторой степени системный
  администратор  (сисадмин). Я понимаю  три языка:  русский,
  эсперанто и в некоторой степени английский.
  Вы можете узнать больше обо мне на моём личном сайте:
———————————————————————————————————————————————————————————————————